Απάντηση στο: Ερωτήμα 5 διαβούλευσης για τη μελέτη Π1

#2744
Avataritsilikas
Συμμετέχων

    Κεφάλαιο 6.3 Ασφάλεια συναλλαγών.

    Αντί για τη διατύπωση “Για τη διασφάλιση της ακεραιότητας, της εμπιστευτικότητας, της μη αποποίησης…”, θα πρότεινα το “Για τη διασφάλιση της ακεραιότητας, της εμπιστευτικότητας, της διαθεσιμότητας, της μη αποποίησης…”.