Αρχικη » Οδηγός Ψηφιακής Προσβασιμότητας για ιστοτόπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης

Οδηγός Ψηφιακής Προσβασιμότητας για ιστοτόπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης

23 Μαΐου 2023

Στις 18 Μαίου 2023 εορτάστηκε για 12η φορά, η Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Προσβασιμότητα (Global Accessibility Awareness Day), με στόχο να αναδειχθεί η  σημασία της προσβασιμότητας, να ενδυναμωθεί η ευαισθητοποίηση και να ενθαρρυνθούν δράσεις για τη δημιουργία μιας πιο προσβάσιμης κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς.

 

Με αφορμή τον εορτασμό της ημέρας, η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δημοσιεύει την 1η έκδοση του Οδηγού Ψηφιακής Προσβασιμότητας για ιστοτόπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.

 

Ο «Οδηγός» αποτελεί την πρώτη προσπάθεια της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης να καταρτίσει ένα πλήρες, δομημένο και συνοπτικό εγχειρίδιο  για την ψηφιακή προσβασιμότητα. Ζητούμενο είναι να αποσαφηνιστούν όλες οι σχετικές έννοιες, όπως της χρηστικότητας και της συμπερίληψης, καθώς και να δοθούν πρακτικές συμβουλές και οδηγίες για θέματα, όπως η συμμετοχή των χρηστών στην αξιολόγηση της ψηφιακής προσβασιμότητας.

 

Επισημαίνεται ότι για την τελική κατάρτιση του «Οδηγού», μελετήθηκαν διεξοδικά οι απόψεις και ενσωματώθηκαν τα σχόλια που υποβλήθηκαν, στο  πλαίσιο της Ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης, από φορείς, όπως η  Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας και η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ).

 

Η Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Προσβασιμότητα συνιστά μια εξαιρετική ευκαιρία για την ενημέρωση και την εκπαίδευση  αναφορικά με τη συμπερίληψη επαγγελματιών όλων των κλάδων, συμπεριλαμβανομένων προγραμματιστών, υπευθύνων χάραξης πολιτικής, εκπαιδευτικών, αλλά και του ευρύτερου κοινού. Ενθαρρύνει την ανταλλαγή απόψεων, τη διενέργεια εργαστήριων και την προώθηση δράσεων που αναδεικνύουν τις προσβάσιμες αρχές σχεδιασμού, τις υποστηρικτικές τεχνολογίες και τις βέλτιστες πρακτικές για ένα ψηφιακό περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς.

 

 

Πηγή: https://www.secdigital.gov.gr/sti-dimosiotita-o-odigos-psifiakis-pro/