Αρχικη » Βίντεο και Παρουσιάσεις Ημερίδας για το Νέο Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας

Βίντεο και Παρουσιάσεις Ημερίδας για το Νέο Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας

4 Ιουλίου 2022

Ημερίδα για το νέο Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Δημοσίων Υπηρεσιών

 

 

 

01. Η αναγκαιότητα επικαιροποίησης του Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας – κα Αγγελική Μπαλού Προϊσταμένη Δνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 

02. Νέο Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Δημοσίων Υπηρεσιών – Κωνσταντίνος Ράντος, Αν. Καθηγητής Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

 

03. Δράσεις Διαβούλευσης – Δομημένων Συνεντεύξεων – Ανδρέας Παπαδάκης, Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ

 

04. Εθνικά Πλαίσια Διαλειτουργικότητας – Ευθύμιος Ταμπούρης, Καθ. Παν. Μακεδονίας

 

05. Οδηγός Εφαρμογής – Βασικά βήματα υλοποίησης Ολοκληρωμένων Δημοσίων Υπηρεσιών – κα Σοφία Αγγέλη στέλεχος Τμήματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαλειτουργικότητας

 

06. H εφαρμογή του Μοντέλου Διακυβέρνησης στο Εθνικό Οικοσύστημα Διαλειτουργικότητας – κα Μαργαρίτη Βίκυ Προϊσταμένη Τμήματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαλειτουργικότητας

 

07. Ο ρόλος του Κέντρου Διαλειτουργικότητας στο Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας, κ Άγγελος Καρβούνης Προϊστάμενος Τμήματος Διαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

 

08. Ο ρόλος του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών στη διαλειτουργικότητα, κα Αντιγόνη Μακρυγιάννη Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου

 

09. Η αξία της επαναχρησιμοποίησης προτύπων – Η περίπτωση του ΕΜΔ, κ. Ηρακλής Βαρλάμης Αναπλ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης ΕΔΥΤΕ

 

10. Σημασιολογική Διαλειτουργικότητα στον Πολιτισμό Το Παράδειγμα του Εθνικού Συσσωρευτή Πολιτιστικών Πόρων SearchCulture.gr ,κ. Γεωργία Αγγελάκη, στέλεχος του ΕΚΤ

 

11. Ανάπτυξη τομεακών πλαισίων διαλειτουργικότητας – Η περίπτωση της Υγείας, κ. Αθανάσιος Κελεπούρης Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πληροφορικής Υπ. Υγείας

 

12. Διαλειτουργικότητα, κλειδί Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Αγροδιατροφικού Τομέα – κα Θεώνη Κατσιφώλη Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 

13. H Διαλειτουργικότητα ως επιταχυντής του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, κ. Γιάννης Γρημανέλλης Προϊστάμενος Υπηρεσίας Υποστήριξης Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Συστημάτων

 

14. Δράσεις Διαλειτουργικότητας Ειρήνη Θεοδώρου Προϊσταμένη Τμήματος Εφαρμογών Γραμματειών Έρευνας και Τεχνολογίας, Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης Διεύθυνσης Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων ΥΠΑΙΘ

 

15. Δράσεις Διαλειτουργικότητας ΥΠΑΙΘ -Πληροφοριακό σύστημα myschool – κα Ειρήνη Πιτταρά Προϊσταμένη Διεύθυνσης Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας

 

16. Η Ψηφιακή Στρατηγική του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου – Διαλειτουργικότητα και Ψηφιακός Μετασχηματισμός- κ. Βασίλειος Περιστέρας Εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής