Αρχικη » Ανάρτηση των τεχνικών προτύπων διαλειτουργικότητας προς διαβούλευση

Ανάρτηση των τεχνικών προτύπων διαλειτουργικότητας προς διαβούλευση

20 Δεκεμβρίου 2022

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 53215/14.12.2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αναρτήθηκαν τα υπό αναθεώρηση τεχνικά πρότυπα διαλειτουργικότητας στο φόρουμ της νέας Ψηφιακής Πύλης για το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας, έτσι ώστε να ανταλλαχθούν χρήσιμες απόψεις και καλές πρακτικές. Στο πλαίσιο της συνεργασίας και της συνδιαμόρφωσης, αναμένουμε τα σχόλια και τις προτάσεις σας εδώ.