Αρχικη » Έναρξη εργασιών κλειστής Διαβούλευσης για το έργο: “Ανάπτυξη του Νέου Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας”

Έναρξη εργασιών κλειστής Διαβούλευσης για το έργο: “Ανάπτυξη του Νέου Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας”

10 Δεκεμβρίου 2021

Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ανακοινώνουν την έναρξη εργασιών κλειστής Διαβούλευσης για το έργο “Ανάπτυξη του Νέου Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας”, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με Ακαδημαϊκούς Φορείς.

 

Το Νέο Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας θα καλύπτει τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας (European Interoperability Framework – EIF) και της κείμενης Ευρωπαϊκής και Ελληνικής νομοθεσίας. Το Πλαίσιο θα συνοδεύεται από ένα ολοκληρωμένο μοντέλο διακυβέρνησης, το οποίο θα περιλαμβάνει κατάλληλο εποπτικό μηχανισμό που θα παρακολουθεί την εφαρμογή της διαλειτουργικότητας και σε μεταγενέστερο χρόνο θα μπορεί να ενσωματώνει δείκτες απόδοσης.

 

Το πρώτο στάδιο της διαβούλευσης περιλαμβάνει παρουσίαση του έργου σε στοχευμένη ομάδα εκπροσώπων φορέων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι έχουν εμπειρία στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση ψηφιακών υπηρεσιών και έργων ΤΠΕ στο πεδίο της διαλειτουργικότητας.Επιπλέον, θα παρουσιαστεί ένα σχετικό ερωτηματολόγιο, το οποίο θα αποτελέσει εργαλείο για τη συλλογή της γνώσης και της εμπειρίας των εμπλεκόμενων φορέων στο πεδίο της διαλειτουργικότητας, ενώ παράλληλα θα συμβάλει και στη συνδιαμόρφωση του νέου Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας.

Η έναρξη της διαβούλευσης θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 14:00-16:00. Οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν προσωποποιημένη πρόσκληση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τις προσεχείς ημέρες.

Για το πλήρες άρθρο πατήστε εδώ